Van zorgzwaartepakket naar zorgprofiel

Tot 2015 hadden indicaties voor verblijf de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Deze ZZP's waren genummerd. Sinds 2015 vallen indicaties voor verblijf onder de Wlz. Het CIZ geeft bij de indicatie een zorgprofiel af: een globale omschrijving van de benodigde zorg. Hieronder staat per ZZP naar welk zorgprofiel dat is omgezet. 

Verpleging en Verzorging (VV)

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

VV 4

VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

VV 5

VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

VV 6

VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

VV 7

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

VV 8

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

VV 9b

VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

VV 10

VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 

Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG)

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

VG 3

VG Wonen met begeleiding en verzorging (vanaf 18 jaar; niet voor jeugd)

VG 4

VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

VG 5

VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

VG 6

VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

VG 7

VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

VG 8

VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

 

Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg (LVG)

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

LVG 1

LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding

LVG 2

LVG Wonen met behandeling en begeleiding

LVG 3

LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

LVG 4

LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

LVG 5

LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

SGLVG 1

LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

 

Lichamelijk Gehandicaptenzorg (LG)

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

LG 1

LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (alleen in 2015)

LG 2

LG Wonen met begeleiding en enige verzorging

LG 3

LG Wonen met enige begeleiding en verzorging (alleen in 2015)

LG 4

LG Wonen met begeleiding en verzorging

LG 5

LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

LG 6

LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

LG 7

LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

 

Geestelijke Gezondheidszorg

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

GGZ-B 3

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding

GGZ-B 4

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging

GGZ-B 5

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering

GGZ-B 6

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

GGZ-B 7

GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

 

Zintuiglijk Gehandicaptenzorg

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

ZGaud 1

ZGaud Wonen met begeleiding en enige verzorging (alleen in 2015)

ZGaud 2

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

ZGaud 3

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

ZGaud 4

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging

ZGvis 1

ZGvis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (alleen in 2015)

ZGvis 2

ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging

ZGvis 3

ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

ZGvis 4

ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

ZG vis 5

ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging