Websites over langdurige zorg

Laatste wijziging: 21 februari 2018

Waar vindt u informatie over het organiseren van langdurige zorg?

Uitleg in eenvoudige taal Brochure over de wetten voor zorg en ondersteuning waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. Uitleg in eenvoudige taal. 
Website voor mensen met een beperking, over langdurige zorg
Zorg aanvragen Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning
Informatie over het aanvragen van een Wlz-indicatie
Informatie over het aanvragen van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning
Informatie over het aanvragen van wijkverpleging
Informatie en advies als u van het ene loket naar het andere wordt gestuurd
Cliënt-ondersteuning
Cliëntondersteuning bij jeugdhulp, Wmo-ondersteuning of Wlz-zorg
Cliëntondersteuning bij Wlz-zorg en jeugdhulp
Zorgaanbieder kiezen Kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders
Overzicht van zorgaanbieders, met waarderingen van cliënten
In zorg Informatie over veranderingen in de zorg en de afbakening tussen zorgwetten
Informatie over de invulling van Wlz-zorg
Informatie over het persoonsgebonden budget (Per Saldo, belangenvereniging van budgethouders)
Betalingen Informatie over eigen bijdragen in de zorg
U kunt hier financiële zaken melden, bijvoorbeeld als de rekening van uw zorgaanbieder niet klopt of de zorgverzekeraar geen vergoeding geeft voor zorg waar u recht op heeft
Informatie over betalingen vanuit het persoonsgebonden budget
Rechtspositie Informatie en advies als u klachten heeft over de zorg
Voor vragen en zorgen over de zorg (een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland)
Informatiepunt voor cliënten, naasten en zorgverleners die te maken hebben met gedwongen opname / gedwongen zorg op grond van de Wet Bopz 
Helpdesk voor mensen met een migrantenachtergrond