Overgangsrecht in Regeling Wlz-indiceerbaren

U vindt hier informatie over het Wlz-overgangsrecht, ook wel bekend als 'Regeling Wlz-indiceerbaren'. 

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in?

In het Wlz-overgangsrecht is geregeld dat een aantal thuiswonende groepen mensen nog zorg krijgen die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. 

Herindicatietraject

Het CIZ heeft de zorgbehoefte van alle jeugdigen en volwassenen die vallen onder de Regeling Wlz-indiceerbaren beoordeeld. Dit is afgerond in juni 2016. Na de herindicatie heeft het CIZ u of uw wettelijk vertegenwoordiger telefonisch uitleg gegeven en een brief gestuurd met het besluit.

Voor veelgestelde vragen over de herindicaties kunt u terecht op de website van het CIZ. 

Hoe lang duurt het Wlz-overgangsrecht?

Als u géén definitieve Wlz-indicatie heeft gekregen, is het overgangsrecht voor u verlengd tot 1 juli 2017. Tot die datum blijft uw zorg en ondersteuning hetzelfde als in 2016. Daarna is uw gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk voor uw zorg en ondersteuning.  

Als u wel een definitieve Wlz-indicatie (met zorgprofiel) heeft gekregen, dan houdt u de status ‘Wlz-indiceerbaar’ tot 1 januari 2020. In die periode houdt u recht op de zorg die u nu (in 2016) krijgt.

Zie ook