Overgangsrecht in Regeling Wlz-indiceerbaren

U vindt hier informatie over het Wlz-overgangsrecht voor mensen zonder ZZP (zorgzwaartepakket), ook wel bekend als 'Regeling Wlz-indiceerbaren'. 

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in?

In het Wlz-overgangsrecht is geregeld dat een aantal thuiswonende groepen mensen nog zorg krijgen die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. 

Herindicatietraject

Het CIZ heeft de zorgbehoefte van alle jeugdigen en volwassenen die vallen onder de Regeling Wlz-indiceerbaren beoordeeld. Dit is afgerond in juni 2016. Na de herindicatie heeft het CIZ u of uw wettelijk vertegenwoordiger telefonisch uitleg gegeven en een brief gestuurd met het besluit.

Voor veelgestelde vragen over de herindicaties kunt u terecht op de website van het CIZ. 

Uw zorg in 2016

(Klik op de blauwe balken voor informatie)