Overgangsrecht in Regeling Wlz-indiceerbaren

Laatste wijziging: 12 augustus 2019

U vindt hier informatie over het Wlz-overgangsrecht, ook wel bekend als 'Regeling Wlz-indiceerbaren'.  

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in?

In het Wlz-overgangsrecht was geregeld dat een aantal thuiswonende groepen mensen nog zorg krijgen die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. In 2016 heeft het CIZ beoordeeld wie van deze mensen voldoet aan de criteria van de Wlz. Voor de mensen die daar niet aan voldoen, is de Wlz-zorg op 1 juli 2017 gestopt.