Veelgestelde vragen over zorgprofiel / functies & klassen

Laatste wijziging: 4 januari 2018

Krijgt u of uw kind zorg op basis van de Regeling Wlz-indiceerbaren en heeft u een Wlz-indicatie met zorgprofiel ontvangen? Dan heeft u tot 1 januari 2020 recht op minimaal dezelfde zorg/pgb als uw indicatie in functies en klassen mogelijk maakte. Dit wordt ook wel het 'vangnet' genoemd.

Veelgestelde vragen over het zorgprofiel en de 'oude' indicatie in functies & klassen 

Iedereen die in de Wlz blijft, heeft van het CIZ een indicatie in een zorgprofiel ontvangen. U houdt echter recht op zorg en/of een pgb dat is gebaseerd op uw eerdere indicatie in functies en klassen. Misschien heeft u uw zorgprofiel in laten gaan, maar heeft u daar spijt van. Hieronder staan enkele veelgestelde vragen over dit onderwerp.

1. Ik heb een indicatie in een zorgprofiel gekregen. Wordt mijn zorg/pgb vanaf per 1 januari 2017 automatisch op dat zorgprofiel gebaseerd?

Nee, dat gebeurt niet. U houdt uw huidige zorg en/of pgb tot 1 januari 2020. Als u tevreden bent met uw huidige zorg of pgb, hoeft u dus niets te doen. Is uw huidige zorg niet voldoende? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor bekijkt dan of uw zorgprofiel meer mogelijkheden biedt dan uw indicatie in functies en klassen.

2. Ik heb in 2016 mijn zorgprofiel in laten gaan. Mijn zorgvraag is hetzelfde gebleven. Kan ik nog terug naar de indicatie in functies en klassen?

Ja, dat kan. Iedereen die valt onder de Regeling Wlz-indiceerbaren en vanaf 2017 toegang houdt tot de Wlz, heeft recht op zorg gebaseerd op de vroegere functies en klassen, ongeacht de ingangsdatum van het zorgprofiel. Als uw huidige zorg en/of budget onvoldoende is, kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor.

3. Ik krijg zorg op basis van functies en klassen en moet tijdelijk opgenomen worden in een zorginstelling. Gaat mijn zorgprofiel dan in?

Bij een tijdelijke opname krijgt u inderdaad zorg met verblijf op basis van uw profiel. Gaat u na die opname terug naar huis? Dan gaat u terug naar uw indicatie in functies en klassen.

4. Ik heb in 2016 mijn zorgprofiel in laten gaan, maar nu is mijn zorgvraag toegenomen. Kan ik mijn indicatie nog terugdraaien naar functies en klassen?

Vraag hierover advies bij het zorgkantoor.

Als uw zorgprofiel vóór 1-1-17 is ingegaan en uw zorgvraag is gestegen, kunt u bij het CIZ een nieuwe aanvraag doen. Het CIZ zal dan een indicatie-onderzoek uitvoeren en uw nieuwe zorgbehoefte beoordelen. U krijgt dan een indicatie in een zorgprofiel, tenzij u zelf vraagt om een indicatie in functies en klassen. Dat laatste kan nog tot 31 december 2016. Vanaf 2017 indiceert het CIZ alleen nog in zorgprofielen. 

Vanaf 2017 bepaalt uw zorgprofiel dat u toegang heeft tot de Wlz, maar tot 1 januari 2020 garandeert de ‘vangnetregeling’ dat uw zorg en/of budget niet lager is dan uw vroegere indicatie in functies en klassen.

5. Mijn zorgprofiel geeft minder uren zorg dan ik nu in functies en klassen heb. Wat moet ik doen?

Als u tevreden bent met de zorg die u nu heeft, hoeft u niets te doen. Het zorgkantoor maakt in orde dat u dezelfde zorg en/of pgb ontvangt als in 2016. Ongeacht uw nieuwe zorgprofiel.

Als u niet tevreden bent met uw huidige zorg en/of budget, kunt u het beste contact opnemen met het zorgkantoor.

6. Ik heb mijn zorgprofiel nog niet laten ingaan omdat mijn indicatie in functies en klassen meer zorg/pgb oplevert dan het nieuwe zorgprofiel. Stel dat ik over een tijdje meer zorg nodig heb. Wat moet ik dan doen?

In eerste instantie hoeft u niets te doen. U houdt minimaal uw huidige zorg tot 1 januari 2020. Dat regelt het zorgkantoor voor u.

Zodra u meer zorg nodig heeft, neemt u contact op met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor bekijkt of er binnen het zorgprofiel een passende oplossing mogelijk is. Zo niet, dan heeft u vanuit de Regeling Wlz-indiceerbaren mogelijk toegang tot extra zorg via de regeling ‘Extra kosten thuis’ en de meerzorgregeling. Het zorgkantoor beslist over uw aanvraag.

7. Ik heb mijn zorgprofiel in laten gaan. Kan ik na 1 januari 2017 nog terug naar functies en klassen? 

Als uw zorgprofiel onvoldoende ruimte biedt terwijl uw oude indicatie in functies en klassen die ruimte wel bood, dan kan het zorgkantoor uw zorg en/of pgb aanpassen. Neem daarvoor contact op met uw zorgkantoor. 

Als u op grond van uw zorgprofiel voldoende zorg kunt ontvangen of inkopen, heeft het geen zin om een aanvraag te doen bij uw zorgkantoor. 

8. Ik heb een indicatie in functies en klassen via de Regeling Wlz-indiceerbaren. Ik gebruik een pgb. Er is een zorgprofiel afgegeven per 1 jan 2017. Wat wordt mijn pgb?

Tot 1 januari 2020 houdt u hetzelfde pgb als in 2016. Als u tevreden bent met het pgb dat u nu ontvangt, hoeft u niets te doen.

Neem contact op met uw zorgkantoor als uw budget onvoldoende ruimte biedt. Het zorgkantoor bekijkt dan of uw zorgprofiel ruimte biedt om uw budget te verhogen.