Uw zorg vanaf 2017 als u géén definitieve Wlz-indicatie heeft

Als u géén definitieve Wlz-indicatie heeft gekregen, is het overgangsrecht voor u verlengd tot 1 juli 2017. Tot die datum blijft uw zorg en ondersteuning hetzelfde als in 2016. 

Wie is vanaf 1 juli 2017 verantwoordelijk voor u zorg of pgb?

Vanaf 1 juli 2017 is uw gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk voor uw zorg en ondersteuning en/of uw pgb. U heeft een nieuwe indicatie of beschikking nodig. Uw zorg- ondersteuningsvraag wordt beoordeeld op basis van de regels in de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en/of Zorgverzekeringswet; er geldt geen overgangsrecht meer voor u. 

Waar u terecht kunt, is afhankelijk van uw zorgvraag. U kunt hier per AWBZ-functie zien onder welke wet die zorg nu valt: 

Overgang van het Wlz-overgangsrecht naar de nieuwe zorgwetten

Informatie over de zorgwetten

Voor algemene informatie over de zorgwetten kunt u terecht op Regelhulp.nl: