Wie valt onder het Wlz-overgangsrecht?

Laatste wijziging: 29 december 2015

Regeling Wlz-indiceerbaren

In de Regeling Wlz-indiceerbaren van 4 december 2014 staan zes groepen mensen die in aanmerking komen voor het speciale Wlz-overgangsrecht. Deze 14.000 kinderen, jongeren en volwassenen hebben allemaal een aanmeldingsformulier gehad van het CIZ of van het dagcentrum (KDC) waar een cliënt in behandeling is.

Zie voor meer informatie:

Naast deze zes groepen zijn er enkele honderden mensen met extramurale AWBZ-zorg die ook voldoen aan de Wlz-criteria. Zij konden zich melden bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. In de kamerbrief van 9 december 2014 (Duidelijkheid voor mensen met zware zorg) staat dat mensen die voldoen aan de Wlz-criteria en door het Informatiepunt zijn geregistreerd, ook onder het overgangsrecht vallen.