Regeling Wlz-indiceerbaren en ADL-wonen

Woont u in een ADL-clusterwoning en krijgt u zorg op grond van de Regeling Wlz-indiceerbaren? Dan krijgt u alle zorg vanuit de Wlz, ook de aanvullende zorg buitenshuis. Dit overgangsrecht duurt tot 1 januari 2020.

Als uw zorgvraag wijzigt of als u tijdelijk uit uw woning bent, kunt u voor de benodigde zorg een aanvraag doen bij het CIZ.  

Eventuele huishoudelijke hulp (in natura of PGB) valt in uw situatie niet onder de Wlz. Daarvoor is uw gemeente (Wmo) verantwoordelijk. 

 

Let op: uw commentaar wordt alleen gebruikt om deze website te verbeteren. We kunnen geen individuele vragen beantwoorden.  Heeft u een vraag over langdurige zorg? Bel dan het Juiste Loket, (030) 7897878. Of stuur een e-mail naar meldpunt@juisteloket.nl.