Regeling Wlz-indiceerbaren en ADL-wonen

Laatste wijziging: 6 februari 2019

Woont u in een ADL-clusterwoning en krijgt u zorg op grond van de Regeling Wlz-indiceerbaren? Dan krijgt u op grond van het overgangsrecht alle zorg vanuit de Wlz, ook de aanvullende zorg buitenshuis.

Als uw zorgvraag wijzigt of als u tijdelijk uit uw woning bent, kunt u voor de benodigde zorg een aanvraag doen bij het CIZ.  

Eventuele huishoudelijke hulp (in natura of PGB) valt in uw situatie niet onder de Wlz. Daarvoor is uw gemeente (Wmo) verantwoordelijk. 

Dit overgangsrecht stopt op 1 januari 2020. Uw zorg en ondersteuning buitenshuis valt dan onder de Wmo en Zvw.