Regeling Wlz-indiceerbaren en ADL-wonen

Laatste wijziging: 4 januari 2018

Woont u in een ADL-clusterwoning en krijgt u zorg op grond van de Regeling Wlz-indiceerbaren? Dan krijgt u alle zorg vanuit de Wlz, ook de aanvullende zorg buitenshuis. Dit overgangsrecht duurt tot 1 januari 2020.

Als uw zorgvraag wijzigt of als u tijdelijk uit uw woning bent, kunt u voor de benodigde zorg een aanvraag doen bij het CIZ.  

Eventuele huishoudelijke hulp (in natura of PGB) valt in uw situatie niet onder de Wlz. Daarvoor is uw gemeente (Wmo) verantwoordelijk. 

 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)

Heeft u nog geen zorg en wilt u weten wat bij uw situatie past?

Kijk dan op Regelhulp.nl