Regeling Wlz-indiceerbaren en ADL-wonen

Woont u in een ADL-clusterwoning en krijgt u zorg op grond van de Regeling Wlz-indiceerbaren? Dan krijgt u alle zorg vanuit de Wlz, ook de aanvullende zorg buitenshuis. Dit overgangsrecht duurt tot 1 januari 2020.

Tot 1 juli 2017 geldt: als uw zorgvraag wijzigt of als u tijdelijk uit uw woning bent, kunt u voor de benodigde zorg een aanvraag doen bij het CIZ. Informatie over aanvragen vanaf 1 juli 2017 volgt later. 

Eventuele huishoudelijke hulp (in natura of PGB) valt in uw situatie niet onder de Wlz. Daarvoor is uw gemeente (Wmo) verantwoordelijk.