Uw zorg vanaf 2017 als u in de Wlz blijft

Heeft het CIZ u na de herindicatie een Wlz-indicatie met zorgprofiel (onbeperkte geldigheidsduur) gestuurd? Het zorgprofiel geeft aan dat u definitief recht houdt op zorg uit de Wlz. U houdt tot 1 januari 2020 de status van ‘Wlz-indiceerbaar’. Die status geeft u recht op ten minste uw huidige zorg.

Wlz-zorg thuis 

U kunt Wlz-zorg op drie manieren thuis ontvangen:

  • Zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • Zorg in natura: een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT).
  • Een combinatie van pgb en een MPT.

Het zorgkantoor organiseert uw Wlz-zorg of stelt de hoogte van uw Wlz-pgb vast. Voor enkele voorzieningen blijft uw gemeente verantwoordelijk, namelijk voor hulpmiddelen (zoals een rolstoel), woningaanpassingen en sociaal vervoer, bijvoorbeeld een pasje voor de regiotaxi. Huishoudelijke hulp voor mensen die Wlz-zorg thuis krijgen (modulair pakket thuis, mpt), wordt vanaf 1 april 2017 door het zorgkantoor geregeld en niet meer door de gemeente.

Meer informatie over Wlz-zorg thuis staat op Regelhulp.nl. U kunt met een Wlz indicatie ook altijd kiezen voor opname in een instelling.

Uw zorg tijdens het overgangsrecht

Eigen bijdragen voor Wlz-zorg thuis

Op de website van het CAK kunt u de hoogte van de eigen bijdragen berekenen.

 

Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met het Juiste Loket (voor cliënten, naasten en professionals)