Uw zorg vanaf 2017 (Regeling Wlz-indiceerbaren)

Laatste wijziging: 16 mei 2019

Heeft het CIZ u na de herindicatie een Wlz-indicatie met zorgprofiel (onbeperkte geldigheidsduur) gestuurd? Het zorgprofiel geeft aan dat u definitief recht houdt op zorg uit de Wlz. U houdt tot 1 januari 2020 de status van ‘Wlz-indiceerbaar’. Die status geeft u recht op ten minste de zorg uit uw laatste AWBZ-indicatie in functies en klassen.

Wlz-zorg thuis 

U kunt Wlz-zorg op drie manieren thuis ontvangen:

 • Zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Zorg in natura: een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT).
 • Een combinatie van pgb en een MPT.

Het zorgkantoor organiseert uw Wlz-zorg of stelt de hoogte van uw Wlz-pgb vast. Voor enkele voorzieningen blijft uw gemeente verantwoordelijk, namelijk voor hulpmiddelen (zoals een rolstoel), woningaanpassingen en sociaal vervoer, bijvoorbeeld een pasje voor de regiotaxi. Huishoudelijke hulp voor mensen die Wlz-zorg thuis krijgen (modulair pakket thuis, mpt), wordt sinds 1 april 2017 door het zorgkantoor geregeld en niet meer door de gemeente.

Meer informatie over Wlz-zorg thuis staat op Regelhulp.nl. U kunt met een Wlz indicatie ook altijd kiezen voor opname in een instelling.

Hoe wordt uw zorg ingevuld?

In 2018 en 2019 heeft u recht op ten minste dezelfde zorg als u in 2016 had. Eventuele huishoudelijke hulp in natura wordt ook door het zorgkantoor vanuit de Wlz geleverd, dus niet meer door uw gemeente. 

Neem contact op met uw zorgkantoor als:

 • U meer zorg nodig heeft dan u nu ontvangt of kunt inkopen.
 • U over wilt stappen naar een volledig Pakket thuis (VPT).
 • U van zorg in natura wil overstappen naar een pgb of andersom. 
 • U een opname in een zorginstelling wenst.

Heeft u extra zorg nodig?

Wijzigt uw zorgvraag en heeft u meer zorg nodig dan u nu ontvangt of kunt inkopen? Neem dan contact op met uw zorgkantoor over de mogelijkheden. 

Verder geldt:

 • Heeft u een ander zorgprofiel nodig? Dan kunt u of uw zorgaanbieder dit aanvragen bij het CIZ.
 • Heeft u meer behandeling nodig dan u nu krijgt?  Als de extra behandeling niet geleverd kan worden op basis van uw profiel, kan het zorgkantoor deze behandeling toekennen op basis van een advies van uw behandelaar.
 • Is een tijdelijke opname in een zorginstelling nodig? Dan kunt u daarna weer zorg thuis krijgen.

Extra kosten thuis en meerzorgregeling

Bij een zeer hoge zorgvraag die niet meer past in uw indicatie in functies en klassen, en ook niet in uw nieuwe zorgprofiel, heeft u waarschijnlijk toegang tot extra zorg via de regeling Extra kosten thuis of de meerzorgregeling. Het zorgkantoor beslist hierover. Uw zorgkantoor kan u meer informatie geven over deze regelingen.

Verhuizen naar een instelling

Het is mogelijk dat uw zorgvraag of situatie zo verandert dat zorg thuis niet meer verantwoord is. De zorgaanbieder bespreekt dit dan met u en met het zorgkantoor. Als zorg thuis onverantwoord is, kunt u samen met het zorgkantoor en de zorgaanbieder een passende plek zoeken waar u uw zorg kunt ontvangen. 

Van zorgprofiel terug naar functies en klassen?

Heeft u er in 2016 voor gekozen om uw zorgprofiel al in te laten gaan? En komt u nu niet uit met uw zorg of budget? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn. U kunt nog terug naar uw eerdere indicatie in functies en klassen.

Keuze tussen pgb of zorg in natura

Wilt u wisselen tussen zorg in natura en pgb? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Als uw zorgvraag past binnen uw profiel, kan het zorgkantoor uw aanvraag toekennen.

Krijgt u op basis van het overgangsrecht meer zorg dan uw zorgprofiel aangeeft? Dan houdt u recht op ten minste dezelfde zorg als u in 2016 had, ook als u wisselt van pgb naar zorg in natura of andersom. Binnen deze garantie geldt het volgende: 

 • U kunt per functie (soort zorg) kiezen voor zorg in natura of voor een pgb, en u kunt die keuze op ieder moment wijzigen. Alleen de functie ‘Behandeling’ valt hierbuiten. Voor behandeling bent u altijd aangewezen op zorg in natura. 
 • U kunt schuiven tussen de functies, zolang de totale zorg niet duurder wordt.

Cliëntondersteuning 

U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgkantoor. Hieronder staat per zorgkantoor een link naar de informatie over cliëntondersteuning:

Eigen bijdragen voor Wlz-zorg thuis

Op de website van het CAK kunt u de hoogte van de eigen bijdragen berekenen.