Wat is een indicatie?

Laatste wijziging: 5 januari 2018

Een indicatie geeft toegang tot zorg. In de indicatie staat welke zorg u nodig heeft.

Het woord indicatie wordt gebruikt bij de toegang tot:

Het woord indicatie wordt niet gebruikt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Voor deze hulp geeft de gemeente een beschikking af.