Persoonsvolgende zorg

Laatste wijziging: 30 oktober 2017

Persoonsvolgende zorg sluit steeds aan bij de zorgvraag van de cliënt. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. 

Experimenten in Rotterdam en regio Zuid-Limburg

In het kader van het landelijke programma Waardig leven met zorg is in 2017 een experiment gestart waarbij de zorg (meer) persoonsvolgend wordt. In regio Rotterdam gaat het om de gehandicaptenzorg, in regio Zuid-Limburg om Verpleging en Verzorging. Het experiment zal twee jaar duren en richt zich op de groep mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en is een samenwerking tussen zorginstellingen, de regionale zorgkantoren en cliëntorganisaties.

Cliënten meer mogelijkheden bieden

Het doel van het experiment is cliënten meer mogelijkheden te bieden om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past. De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder en krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd.

Samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgkantoor en cliëntorganisaties

In het experiment gaan zorgaanbieders, het zorgkantoor en cliëntorganisaties in de twee regio’s, de cliënt actief helpen in een vroeg stadium van de ‘klantreis’ de zorgvraag helder te krijgen en daarbij een passend aanbod te vinden. Daarnaast wordt binnen de instelling gekeken hoe de zorg continu aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de cliënt.