Wat is de 'grondslag' voor Wlz-zorg?

Laatste wijziging: 12 augustus 2019

De term 'grondslag' wordt gebruikt in de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van blijvende behoefte aan 24-uurszorg of permanent toezicht door bepaalde beperkingen of gezondheidsproblematiek. Die beperkingen of gezondheidsproblemen noemt men de grondslag.

De Wlz kent zes grondslagen:

  Bijvoorbeeld
Somatische aandoening of beperking Lichamelijke ziekte, beperkingen door ouderdom
Psychogeriatrische aandoening of beperking Dementie, ziekte van Alzheimer
Psychiatrische aandoening of beperking* Bipolaire stoornis, psychosegevoeligheid
Lichamelijke handicap Functiebeperking door dwarslaesie
Verstandelijke handicap Verstandelijke beperking door Down syndroom
Zintuiglijke handicap Problemen met horen en/of zien, spraakproblemen

* Op dit moment geeft een psychiatrische aandoening alleen toegang tot Wlz bij voorgezet verblijf met behandeling. Hiervan is sprake als iemand drie jaar verblijf met behandeling in een GGZ-instelling heeft gehad (betaald vanuit de Zorgverzekeringswet) en het verblijf + behandeling volgens de behandelaar verlengd moet worden. Vanaf 2021 krijgen meer mensen met een psychiatrische aandoening toegang tot de Wlz