Overbruggingszorg

Laatste wijziging: 24 juli 2018

Heeft u een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg voor een opname in een zorginstelling? Maar is er geen plaats en staat u op de wachtlijst? Dan kunt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg thuis krijgen. Of u kunt tijdelijk in een andere zorginstelling wonen. Dit heet overbruggingszorg. 

Uw zorgkantoor bespreekt met u hoe die zorg geleverd wordt. U krijgt overbruggingszorg totdat er plek is in de zorginstelling van uw voorkeur. 

Voor overbruggingszorg betaalt u de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Het CAK stuurt u hiervoor een rekening.

Meer informatie over overbruggingszorg vindt u bij Zorginstituut Nederland