Thuiszorg

Laatste wijziging: 18 januari 2018

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is hulp aan huis voor mensen met een ziekte of beperking en kwetsbare ouderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om: 

  • Hulp bij het huishouden, bijvoorbeeld de woning schoonmaken, boodschappen doen en koken. 
  • Begeleiding, bijvoorbeeld hulp bij het rondkomen met geld, hulp om de dag in te delen of hulp bij de opvoeding. 
  • Persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, douchen en aankleden.
  • Verpleging, bijvoorbeeld hulp bij medicijngebruik en wondverzorging. 

Verzorging en verpleging worden vaak 'wijkverpleging' genoemd. 

Wie biedt thuiszorg?

Thuiszorg wordt aangeboden door thuiszorginstellingen. Er zijn veel verschillende thuiszorgorganisaties. 

Hoe wordt thuiszorg vergoed?

Thuiszorg kan vergoed worden door de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Kijk bij het soort zorg dat u nodig heeft bij welke instantie u moet zijn. 

U kunt thuiszorg ook zelf betalen. Dit heet 'particuliere thuiszorg'.