Wat is de transitie van langdurige zorg?

Laatste wijziging: 17 januari 2018

De langdurige zorg is anders georganiseerd. De zorg die in 2014 vanuit de AWBZ werd geleverd, is ondergebracht in andere wetten:

De overgang van de AWBZ naar de andere wetten noemt men 'transitie'.

Men spreekt ook wel van decentralisatie: zorg die de overheid eerst centraal regelde in de AWBZ, is nu deels verspreid over gemeenten en zorgverzekeraars (decentraal).