Wat is het trekkingsrecht?

Laatste wijziging: 4 januari 2018

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) houdt u zelf de regie over de inkoop van uw zorg. U krijgt het geld uit uw budget echter niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB)  doet alle uitbetalingen uit uw pgb. Dit heet trekkingsrecht. 

Het trekkingsrecht geldt voor pgb's voor jeugdhulp, Wmo-ondersteuning en zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet geldt geen trekkingsrecht. 

Klik op de afbeelding voor een video van de SVB over het trekkingsrecht.