Wet langdurige zorg (Wlz)

Laatste wijziging: 28 maart 2018

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg en verblijf voor:

  • mensen met dementie (psychogeriatrische aandoening)
  • mensen met een lichamelijke ziekte 
  • mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking

Het gaat om mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zij kunnen in een zorginstelling gaan wonen, zoals een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Wlz-zorg kan ook thuis gegeven worden. Bijvoorbeeld verzorging, verpleging en dagbesteding. 

De Wet langdurige zorg is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ.