Wat is een zorgaanbieder?

Laatste wijziging: 3 januari 2018

Een zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld:

  • een thuiszorginstelling
  • een GGZ-instelling (psychiatrisch centrum)
  • een verpleeghuis
  • een instelling voor verslavingszorg
  • een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • een revalidatiecentrum voor mensen met een zintuiglijke beperking