Wat is een zorgplan?

Laatste wijziging: 23 februari 2018

In het zorgplan staan de afspraken die u maakt met uw zorgaanbieder over de invulling van de zorg. Die zorg moet passen bij uw eigen situatie en uw behoeften. Een zorgplan wordt ook wel zorgleefplan of ondersteuningsplan genoemd. 

Zie ook

Waarom wordt een zorgplan gemaakt?

Het zorgplan maakt helder wat u van de zorgaanbieder kunt verwachten. Het zorgplan kan helpen om regie te houden over uw zorg. Dat kan gaan over grote, maar ook over kleine dingen. Bijvoorbeeld hoe laat u op wilt staan, hoe vaak u hulp krijgt bij het douchen, welke doelen u wilt bereiken, of uw familie ook hulp geeft en wat dan precies.

Het zorgplan moet realistisch zijn. De zorg moet passen binnen de indicatie of beschikking waarin staat hoeveel zorg u kunt ontvangen. 

Wat is het verschil met een zorgprofiel?

Mensen met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen een zorgprofiel van het Centrum indicatiestelling zorg. Dat is wat anders dan het zorgplan.

  • In het zorgprofiel staat op welk soort zorg iemand recht heeft. Bijvoorbeeld begeleiding, verzorging of verpleging. 
  • In het zorgplan staat de invulling van de zorg. Bijvoorbeeld hoeveel uur begeleiding per week, en wat die begeleiding precies inhoudt. Of wat de verzorging precies inhoudt, bijvoorbeeld of iemand hulp krijgt bij het douchen, hoe vaak per week, op welke tijd en hoe lang.  

Wat is het verschil met een zorgovereenkomst?

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) om zelf zorg in te kopen? Dan moet u een zorgovereenkomst maken met uw zorgverlener(s). Dit is wat anders dan het zorgplan. In de zorgovereenkomst staan de afspraken met uw zorgverlener over het loon, de werktijden enzovoort. Als budgethouder bent u namelijk werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. De Sociale verzekeringsbank geeft hier meer informatie over. 

Wat is het verschil met een zorgbeschrijving?

Ook de zorgbeschrijving hoort bij een persoonsgebonden budget. In de zorgbeschrijving staat kort welke activiteiten van de hulpverlener u betaalt vanuit het pgb. Zie Naarkeuze.nl voor meer informatie.