Zorgzwaartepakket (ZZP)

Laatste wijziging: 11 januari 2018

Wat is een zorgzwaartepakket?

Zorgzwaartepakket is een term uit de AWBZ. Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. Het zorgzwaartepakket heet nu zorgprofiel. 

In een zorgprofiel staat welke zorg u kunt krijgen als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling wonen. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. U kunt ook Wlz-zorg thuis krijgen. 

Zie ook