Van zorgzwaartepakket naar zorgprofiel

Laatste wijziging: 9 april 2018

Tot 2015 hadden indicaties voor verblijf de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP).

Deze ZZP's waren genummerd. Sinds 2015 vallen indicaties voor verblijf onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft bij de indicatie een zorgprofiel af: een globale omschrijving van de benodigde zorg.

Van ZZP naar zorgprofiel

Hieronder staat per ZZP naar welk zorgprofiel dat is omgezet. 

Verpleging en Verzorging (VV)

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

ZZP VV 4

VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

ZZP VV 5

VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

ZZP VV 6

VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

ZZP VV 7

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

ZZP VV 8

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

ZZP VV 9b

VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

ZZP VV 10

VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
Dit zorgprofiel is vervallen op 1 januari 2018

 

Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG)

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

ZZP VG 3

VG Wonen met begeleiding en verzorging (vanaf 18 jaar; niet voor jeugd)

ZZP VG 4

VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

ZZP VG 5

VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

ZZP VG 6

VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

ZZP VG 7

VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

ZZP VG 8

VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

 

Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg (LVG)

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

ZZP LVG 1

LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding

ZZP LVG 2

LVG Wonen met behandeling en begeleiding

ZZP LVG 3

LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

ZZP LVG 4

LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

ZZP LVG 5

LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

ZZP SGLVG 1

LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

 

Lichamelijk Gehandicaptenzorg (LG)

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

ZZP LG 1

LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (alleen in 2015)

ZZP LG 2

LG Wonen met begeleiding en enige verzorging

ZZP LG 3

LG Wonen met enige begeleiding en verzorging (alleen in 2015)

ZZP LG 4

LG Wonen met begeleiding en verzorging

ZZP LG 5

LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

ZZP LG 6

LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

ZZP LG 7

LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

 

Geestelijke Gezondheidszorg

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

ZZP GGZ-B 3

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding

ZZP GGZ-B 4

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging

ZZP GGZ-B 5

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering

ZZP GGZ-B 6

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

ZZP GGZ-B 7

GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

 

Zintuiglijk Gehandicaptenzorg

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

ZZP ZGaud 1

ZGaud Wonen met begeleiding en enige verzorging (alleen in 2015)

ZZP ZGaud 2

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

ZZP ZGaud 3

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

ZZP ZGaud 4

ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging

ZZP ZGvis 1

ZGvis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (alleen in 2015)

ZZP ZGvis 2

ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging

ZZP ZGvis 3

ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

ZZP ZGvis 4

ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

ZZP ZG vis 5

ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging